logo

Tekerlekli Mobil İskele

Ana Sayfa > Ürünler > Tekerlekli Mobil İskele
Tekerlekli Mobil İskele
Tekerlekli Mobil İskele Sistemi, tekerlekli yapısı sayesinde istenilen alana yönlendirilebilir. Yer değiştirebilme özelliği sayesinde zamandan tasarruf sağlar. Ortadan bağlantılı ve kenardan bağlantılı olmak üzere 2 farklı türde üretimi yapılabilmektedir.
product image
product image
product image
product image
product image
1 / 5
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
Sistem Özellikleri
Sistem Elemanları

TEKERLEKLİ MOBİL SEYYAR İSKELE SİSTEMİ GENEL ÖZELLİKLERİ :

Tekerlekli Mobil İskele nedir? Tekerlekli Şaseli mobil iskele sistemi, Boya işleri, alçı işleri, sıva işleri, mantolama işleri gibi her türlü ince inşaat işlerinde, tadilat işlerinde, temizlik işlerinde, endüstriyel yapılarda ve depolarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Tekerlekli İskele Sistemi : Tekerlekli Profil Taban, H Tipi Merdivenli Çerçeve, Yatay Çubuk, Çapraz Çubuk, Sac Kalas, Kapaklı Kalaslı Merdiven, H Tipi Merdivenli Korkuluk Çerçeve, Tekmelik ve  Yan Destek Payandasından oluşur. 135/250 Ortadan Bağlantılı, 200/250 Kenardan Bağlantılı olmak üzere 2 farklı türde üretimi yapılmaktadır.

H Tipi Merdivenli Çerçevelerde karşılıklı olacak şekilde toplamda 10 adet pimli kilit sistemi bulunmaktadır. Pimler, yatay elemanların bağlantıları için iç kısma bakacak şekilde 8 adet, çapraz elemanların yerleştirilmesi için dışa bakacak şekilde 2 adettir.

Tekerlekli Şaseli Mobil İskele Sistemi, tekerlekli yapısı sayesinde istenilen her yöne hareket edebilme kabiliyetine sahiptir. İskele sisteminin boyu, çalışma koşullarına göre istenilen yüksekliğe göre ayarlanabilir. Kurulumu kolay ve pratiktir. Kurulumu yapılırken ek iş gücü oluşturmaya, zorlanmaya gerek yoktur. Pimli kilit sistemi sayesinde montajı hızlı olduğundan işgücünden tasarruf edilir.

Tekerlekli Mobil İskele Sistemi Malzemeleri, OĞUZHAN® markalı olarak TSE EN İSO 3834-2 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı İçin Kalite Şartları Standardına uygundur. 

İskele sisteminin üretiminde kullanılan borular, mekanik ve kimyasal testleri yapılmış, TSE EN 10219-2 Yapısal Çelik Boru Standardına uygun borulardır.

Flanşlı İskele Sistemi malzemeleriyle de bu sisteme benzer olacak şekilde, ölçüleri ayarlanabilecek tekerlekli mobil iskeleler tasarlanabilmektedir.

Teknik Dökümanlar
İstek formu

 • Tekerlekli Mobil İskele Sistemi : Tekerlekli Profil Taban, H Tipi Merdivenli Çerçeve, Yatay Çubuk, Çapraz Çubuk, Sac Kalas, Kapaklı Kalaslı Merdiven, H Tipi Merdivenli Korkuluk Çerçeve, Tekmelik, Yan Destek Payandası ve yardımcı aksesuarlardan oluşur.

 Tekerlekli İskele Sisteminde ; Alt ayar milleri 38mm, Dikey çerçeveler 48mm, Yatay elemanlar 34mm, Çapraz elemanlar 38mm kesitlerinde TSE EN 10219-2 Yapısal Çelik Boru Standardına uygun borulardan imal edilmektedir.

Hareketli Tekerlekli Mobil İskele Kurulumu : 

İskelenin kurulacağı zemin harekete engel olmayacak şekilde seçilmelidir, Profil tekerlekli tabanlar karşılıklı olarak ayarlanır, Profil taban bağlantı elemanı karşılıklı hazırlanmış olan tekerlekli tabanlara bağlantı yerlerinden geçirilir, Bağlantılar pim/kopilya ile sabitlenir ve iskele sisteminin şasesi ortaya çıkar, H Tipi merdivenli çerçeveler karşılıklı olarak yerleştirilir, Yatay elemanlar ve çapraz elemanlar çerçeve üzerindeki pimlere yerleştirilir, Merdivenli platform yerleştirilir, Metal platformlar yerleştirilir, Topukluklar yerleştirilir,     İstenilen yüksekliğe kadar her 2,0 mt yükseklik için sırasıyla bu işlemler tekrarlanır , en üst çalışma alanı için H Tipi Merdivenli Korkuluk çerçeve yerleştirilir, son sıra elemanları ( yatay, çapraz, platform, merdiven, tekmelikler) yerleştirilir, devrilme tehlikesine karşı yan destek payandaları sisteme dahil edilir ve kurulum tamamlanmış olur.

 • Tekerlekli Profil Taban ; Şaseli Mobil İskele Sisteminin kurulumuna başlanabilmesi için gerekli temel elemanıdır. Alt kısmında frenli tekerlekler, orta kısmında demir profil taban ve bağlantı kısmı, üst kısmında da başlangıç yatayı bulunur. Şasenin oluşması için gerekli esas elemanlardandır. Sistemin hareket etmesini sağlar. Kuruluma başlatan temel elemandır. Ortadan bağlantılı ( 135/250 sistem için ) ve Kenardan bağlantılı ( 200/250 sistem için ) olmak üzere 2 farklı çeşitte üretimi yapılmaktadır.
 •  
 • Profil Taban Bağlantı Elemanı : Tekerlekli Profil Tabanlar arasında bağlantıyı sağlayan elemandır. 2 tarafına pimlerin geçebileceği boyutta delikler açılır. Tekerlekli tabanların orta kısımlarına yerleştirilir ve pim/kopilya bağlantısı ile sabitlenir. İskele sisteminin şase kısmı bu iki elemanın birleşmesiyle meydana gelir. Taban bağlantı elemanı demir profilden imal edilir, boyu 2,50mt araya göre ayarlanır.   
 •  
 • H Tipi Merdivenli Çerçeve : Sistemin ana taşıyıcı elemanıdır. Dikey kısımları 48mm borulardan, basamak kısmı demir profillerden, uç boru kısımları da 38mm borulardan imal edilmektedir. H Tipi Merdivenli Çerçevelerde bağlantı Pimli kilit sistemiyle gerçekleştirilir. 2,00mt yüksekliğindeki standart çerçevede karşılıklı olacak şekilde toplamda 10 adet pimli kilit sistemi bulunmaktadır. Pimler, yatay elemanların bağlantıları için iç kısma bakacak şekilde 8 adet, çapraz elemanların yerleştirilmesi için dışa bakacak şekilde 2 adettir. Standart çerçevenin yüksekliği 2,00mt, eni 1,35mt ölçülerindedir. Yüksekliği 1,00mt olacak şekilde de üretimi yapılabilmektedir.
 •  
 • H Tipi Merdivenli Korkuluk Çerçeve : İskele sisteminin en üst kısmında yatay ve çapraz elemanların yerleştirilmesi için kullanılan çerçevedir. Uç borusu yoktur. Dikey kısımları 48mm borulardan, basamak kısmı da demir profillerden oluşmaktadır. Çerçevede bağlantı için karşılıklı şekilde toplamda 6 adet pimli kilit sistemi bulunur. 4 tanesi içe bakacak şekilde yataylar için, 2 tanesi de dışa bakacak şekilde çaprazlar için kaynakla sabitlenmiştir. Standart olarak Korkuluk çerçevesinin yüksekliği 1,00mt, eni de 1,35mt ölçülerindedir. 
 •  
 • Yatay elemanlar : Tekerlekli iskele sisteminde kullanılan çerçeveleri birbirine bağlayan yatay bağlantı elemanıdır. Korkuluk görevi de görmektedir. 34mm borulardan imal edilmektedir. Çerçevelerin üzerinde bulunan pimli kilit sistemlerine bağlantı yapabilmeleri için, 2 ucu ezilerek pimlere geçecek boyutta delikler açılır. Boyları standart olarak 2,50mt dir. 
 •  
 • Çapraz elemanlar ; İskele sistemi güvenliğini arttıran elemandır.34mm borudan imal edilmektedir. Çerçevelerin üzerinde bulunan pimli kilit sistemlerine bağlantı yapabilmeleri için, 2 ucu ezilerek pimlere geçecek boyutta delikler açılır. Çapraz elemanların boyları 200/250cm veya 100/250cm standart çalışma alanlarına uygun ölçülerde ayarlanmaktadır. 
 •  
 • Platformlar ; Çerçeveler üzerine yerleştirilerek çalışma alanları oluştururlar. 1,50mm Sac ve Başlık kısımlarından oluşurlar. 1,50mm Rulo sac, Rollform Makinesi ile şekillendirildikten sonra başlık kısımlarıyla gaz altı kaynak yardımıyla birleştirilir. Son olarak da galvaniz işlemine alınır. Standart olarak boyları 2,50mt, enleri de 25-35cm ölçülerinde olabilir.
 •  
 • Merdivenli platformlar : İskele üzerinde katlar arasına geçişte kullanılırlar. Kapaklı kalaslı merdiven olarak da adlandırılmaktadır. Profil demirlerden oluşan iskeletinin üzerinde başlık, kancalar, merdiven kısmı ve yürüme platformu gibi sacdan imal edilen malzemeler bulunur. Boyları standart ölçüye göre 2,50mt araya için ayarlanmaktadır. 
 •  
 • Tekmelik : Topukluk olarak da adlandırılmaktadır. İskele platformları üzerinden malzeme düşmesini engellemek amacıyla kullanılan elemanlardır. 1,5mm galvanizli rulo sacların rollform makinesi ile şekillendirmesiyle oluşturulur. Yükseklikleri en az 15 cm, uzunlukları standart 2,50mt. Özel ölçülerde de üretilebilirler. Her platformda kullanılması uygundur.
 •  
 • Yan Destek Payandası : Tekerlekli Mobil İskele Sisteminin devrilme tehlikesine karşı önlem alınmasını sağlayan elemanıdır. Sistemi dış köşelerinden destekleyerek güvenliği arttırır. Profil demirlerden ve 48mm borulardan oluşan gövde kısmı, çerçeveye yapılan bağlantı için kelepçeleri ve zemine sabitlenip yüksekliğinin ayarlanabilmesi için alt ayar mili bulunur. Sisteminin güvenliği için kullanılması gerekir.
 •  
 • Aksesuarlar : İskele sisteminde kullanılan malzemelerin güvenliğini arttırmayı ve genel iş akışını kolaylaştırmayı sağlayan malzemelerdir. Bağlantı Borusu, Kelepçe, Pim, Kopilya vb. bunlara örnek olarak gösterilebilir.
 •  
 • Tekerlekli Mobil İskele iskele kataloğumuz; 

Dipnot

Tekerlekli Mobil Seyyar İskele Fiyatları;

Tekerlekli Mobil iskele fiyatlarını web sitesi üzerinden paylaşamıyoruz. Birçok etkenden dolayı Tekerlekli Mobil iskele fiyatlarında anlık veya dönemsel, düşme ve yükselme olabilmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için güncel tekerlekli mobil iskele fiyatlarını doğrudan fabrikamızdan öğrenmenizi rica ediyoruz. İletişim sayfamızda tüm gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

Tekerlekli mobil iskele parçalarının ayrı ayrı satışı da yapılmaktadır. İskele firmaları arasında 37 yıllık tecrübesiyle dikkat çeken firmamıza ait sistemleri aşağıdaki başlıklardan inceleyebilirsiniz;

Cephe İskele Sistemleri ……………… ……………….

Kalıp Altı İskele Sistemleri …….. ….…..

Flanşlı Cephe İskele SistemiMasa Tipi H Yük İskelesi
H Tipi Güvenlikli Cephe İskelesiKovanlı Tip Kule İskelesi
İtalya Tipi - Güvenlikli Cephe İskelesiCup-Lock (Fincanlı) İskele
Tekerlekli Mobil İskeleTeleskobik Dikme Sistemi

Kolon ve Perde Kalıp Sistemleri ………… …………

Güvenlik Sistemleri ……….. …………….

Tek Yönlü Kalıp SistemiGüvenlik Bariyer Sistemi (Kenar Koruma)
Sac Yüzeyli KalıpGüvenlik Ağı Sistemi
H20 Ahşap Kirişli Endüstriyel Perde Kolon KalıplarıMalzeme Çıkartma Platformu

Özel Kalıp Sistemleri ……………… ………………….

Aksesuarlar …………….. ……….………..

Sac Döşeme Pano sistemiYardımcı İş Ekipmanları
Desenli Bahçe Duvar Kalıp Sistemi 

Diğer Ürünler

0